ZAPYTANIE O CENĘ

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach ogłasza zapytanie o cenę na „Usługę wykonania zabudowy ścian składu opału byłej kotłowni przy ul. Konarskiego w Sejnach”.

1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach przy ul. Wojska Polskiego 60A
    2. Przedmiot zamówienia: Mocowanie konstrukcji drewnianej na ścianach betonowych, mocowanie konstrukcji od muru do dachu, montaż blachy trapezowej Pruszyński w kolorze szarym/grafitowym na pow. ok. 185mkw., wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
    3. Termin wykonania zamówienia: do 30.06.2024r.
    4. Zakres robót:
        1. Podpisanie stosownej umowy na wykonanie zadania;
        2. Przejęcie terenu inwestycji od zamawiającego;
        3. Wykonanie robót zgodnie z ofertą i sztuką;
        4. Zgłoszenie inwestorowi zakończenia robót;
        5. Przekazanie wykonanych robót i terenu.
    5. Oferta powinna zawierać: Cenę netto za całość robót (materiał + robocizna).
    6. Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną/właściciela firmy można składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Usługa wykonania zabudowy ścian składu opału byłej kotłowni 
przy ul. Konarskiego w Sejnach” w biurze spółdzielni do dnia 17 kwietnia 2024r. do godz. 14.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 kwietnia 2024r. o godz. 8.00.
7. Przed złożeniem oferty zalecana jest wizja lokalna i pomiary z natury.
Szczegółowych informacji udziela Prezes Zarządu – Tel. 693140100.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia procedury bez podania przyczyn. Oferty nie będą zwracane.

Sejny, 3.04.2024 r.

Scroll to Top