Zapytanie o cenę na „Usługę wykonania zabudowy aluminiowej dwóch witryn i wejścia do lokalu użytkowego przy Zawadzkiego 12 w Sejnach”

 1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach przy ul. Wojska Polskiego 60A
 2. Przedmiot zamówienia:
  1) wymiana istniejących dwóch witryn stalowych na aluminiowe tj.
  – okno stałe PE68 + okno uchylne otwierane dźwignią kolor anoda szkło 4ESG/16/4/16/33.1 o wym. 5050×2080 mm
  – okno stałe PE68 + okno uchylne otwierane dźwignią kolor anoda szkło 4ESG/16/4/16/33.1 o wym. 5600×2080 mm
  2) zabudowa wejścia do lokalu użytkowego z montażem i obróbkami:
  – okno stałe PE68 szkło 4ESG/16/4/16/33.1 o wym. 1880×2150 mm
  – okno stałe PE68 szkło 4ESG/16/4/16/33.1 o wym. 2030×2080 mm
  – witryna z drzwiami przesuwnymi automatycznymi na czujnik ruchu PE68, szkło 4ESG/16/4/16/33.1 (wym. w świetle przejścia – 1400×2050 mm) – o wym. 3100×2650 mm
 3. Termin wykonania zamówienia: do 31.08.2024r.
 4. Zakres robót:
  1. Podpisanie stosownej umowy na wykonanie zadania;
  2. Przejęcie terenu inwestycji od zamawiającego;
  3. Wykonanie robót zgodnie z ofertą i sztuką;
  4. Zgłoszenie inwestorowi zakończenia robót;
  5. Przekazanie wykonanych robót i terenu.
 5. Oferta powinna zawierać: Cenę netto za każdy z pięciu elementów zapytania o cenę (odpowiednio z usługą demontażu, montażu i obróbek).
 6. Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną/właściciela firmy można składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Usługa wykonania zabudowy aluminiowej dwóch witryn i wejścia do lokalu użytkowego przy ul. Zawadzkiego 12 w Sejnach” w biurze spółdzielni do dnia 27 czerwca 2024r. do godz. 14.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 czerwca 2024r. o godz. 7.30.

7. Przed złożeniem oferty zalecana jest wizja lokalna i pomiary z natury.

8. Szczegółowych informacji udziela inspektor Pan Damian Turowicz – Tel. 739162087.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia procedury bez podania przyczyn. Oferty nie będą zwracane.

Sejny, 13.06.2024r. Prezes Zarządu – Andrzej Sowul

Scroll to Top