Zapytanie o cenę na usługę wykonania i montażu drzwi stalowych

Przedmiot zamówienia:

1) demontaż istniejących drzwi stalowych;

2) montaż drzwi stalowych 2-skrzydłowych wykonanych z profili stalowych z 3 zawiasami spawanymi, zamkiem zapadkowo-zasuwkowym z wkładką patentową z 3 kluczami, dodatkowym zamkiem z wkładka kl. C, z systemem klamka-klamka, odbojem, stopką podporową, samozamykaczem GEZE TS-2000 ramieniowym i progiem wysokości 20 mm, w kolorze brązowym, szyba zespolona obustronnie bezpieczna 3.3-1/Argon/3.3-1 k=1,1, szpros poziomy na wys. 1050mm.

Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2024r.

Zakres robót:

 1. Podpisanie stosownej umowy na wykonanie zadania;
 2. Wykonanie robót zgodnie z ofertą i sztuką;
 3. Zgłoszenie inwestorowi zakończenie robót;
 4. Przekazanie wykonanych robót i terenu.

Oferta powinna zawierać: Cenę netto z usługą demontażu, montażu i obróbek.

Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną/właściciela firmy można składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Usługa wykonania i montażu drzwi stalowych do budynku byłej kotłowni przy ul. Zawadzkiego 12 w Sejnach” w biurze spółdzielni do dnia 27 czerwca 2024r. do godz. 14.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 czerwca 2024r. o godz. 8.00.

  Przed złożeniem oferty zalecana jest wizja lokalna i pomiary z natury.

  Szczegółowych informacji udziela inspektor Pan Damian Turowicz – Tel. 739162087.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia procedury bez podania przyczyn. Oferty nie będą zwracane.

  Scroll to Top