OGŁOSZENIE
o wolnych lokalach

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach oferuje do wynajęcia
następujące lokale użytkowe:

Lokal Nr 1

o powierzchni 163,2 m² zlokalizowany w podpiwniczeniu budynku przy ul. Zawadzkiego 10
(była kawiarnia „Pod Gruszą”).

Najemcę obciążą następujące miesięczne opłaty, do których Wynajmujący doliczy należny podatek VAT:

  • czynsz najmu w stawce zaakceptowanej przez Wynajmującego,
  • opłata za ciepło  poprzez refakturowanie faktycznie poniesionych kosztów zakupu ciepła dla budynku przypadających na lokal,
  • opłata za energię elektryczną wg wskazań urządzenia pomiarowego w cenie ustalonej przez dostawcę,
  • opłata za zimną wodę oraz ścieki wg wskazań urządzenia pomiarowego w cenie ustalonej przez dostawcę za 1 m³.

Lokal Nr 2

o powierzchni  59,1 m² zlokalizowany w podpiwniczeniu budynku przy ul. Zawadzkiego 10
(obok zakładu fryzjerskiego)

Najemcę obciążą następujące miesięczne opłaty, do których Wynajmujący doliczy należny podatek VAT:

  • czynsz najmu w stawce zaakceptowanej przez Wynajmującego,
  • opłata za ciepło  poprzez refakturowanie faktycznie poniesionych kosztów zakupu ciepła dla budynku przypadających na lokal,
  • opłata za energię elektryczną wg wskazań urządzenia pomiarowego w cenie ustalonej przez dostawcę.

Szczegółowe informacje na temat opłat oraz warunków użytkowania lokali można uzyskać w siedzibie SM przy ul. Wojska Polskiego 60 A – pokoje nr 8  tel. 690-086-666 wew. 5

Zainteresowanych prosimy o kontakt i składanie ofert zawierających proponowaną cenę najmu za wybrany lokal w zł netto miesięcznie oraz rodzaj przewidzianej do prowadzenia działalności wraz z dokładnymi danymi oferenta.

Oferty należy składać w siedzibie SM przy ul. Wojska Polskiego 60A (sekretariat).

Sejny, dnia 11.01.2024 r.                                                                                   Z a r z ą d 

Scroll to Top