Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach:

  • Andrzej Sowul – Prezes Zarządu 

Prezes Zarządu przyjmuje Interesantów w godzinach otwarcia biura.

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach:

  • ŁABUŃSKI Bogusław  – Przewodniczący
  • TARLECKI Karol   – Z-ca Przewodniczącego
  • GLINIECKI Antoni – Sekretarz
  • KOCHANOWSKI Edmund – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • LEOŃCZYK Tomasz –  Członek RN, Członek Komisji Rewizyjnej
  • JANCZEWSKA Joanna  – Członek RN, Członek Komisji Rewizyjnej
  • JAKUBOWSKI Jerzy Andrzej – Członek RN
Scroll to Top