WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SM W SEJNACH

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SEJNACH INFORMUJE O ZWOŁANIU NA DZIEŃ 18.04.2024 R. WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SEJNACH.

Zawiadomienie


Wzór pełnomocnictwa


Sprawozdanie finansowe za 2023 rok


Sprawozdanie Zarządu z działalności SM w Sejnach za 2023 rok


Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SM w Sejnach za 2023 rok


Informacja z realizacji wniosku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków


Informacja z realizacji wniosku na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 29 czerwca 2023 roku


Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków SM w Sejnach z dnia 25 września 2023 roku


Uchwała Nr 1/2024 Walnego Zgromadzenia Członków SM w Sejnach z dnia 18 kwietnia 2024 r. [projekt]

Scroll to Top