STATUT
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
w SEJNACH

tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Nr 8/2018 z dnia 05.06.2018r. Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach
ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr 8 WZCz z dnia 29 czerwca 2023 roku.


Scroll to Top