Tutaj jesteś: strona główna / Aktualności

Aktualności

W załączeniu zamieszczamy stanowisko Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach i Zarządu Cedr Energo

Stanowsko dotyczące dostaw ciepła do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach.

Dostawy ciepła realizowane przez EC Sejny Grupa CEDR Energo dla odbiorców ciepła w Sejnach, zwłaszcza mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach, nie zostaną ograniczone lub wstrzymane mimo nieotrzymania rekompensat do kosztów wytwarzania ciepła z powodu błędów we wnioskach o rekompensaty skierowanych przez Burmistrz Miasta Sejny do Wojewody Podlaskiego. Grupa CEDR w porozumieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową uruchomiła nadzwyczajne mechanizmy inżynierii finansowej oraz EC Sejny przeprowadziło rundę negocjacyjną z dostawcami dla zapewnienia ciągłości dostaw paliwa produkcyjnego dla EC Sejny Grupa CEDR Energo. Zrozumienie problemu przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej i dostawców EC Sejny pozwala zapewnić paliwo produkcyjne dla EC Sejny do końca czerwca 2023, z perspektywą nowego sezonu grzewczego, i kolejnych. Obecnie EC Sejny posiada paliwo na składzie nienaruszalnym na 38 dni produkcji ciepła dla obecnie panujących warunków atmosferycznych.

Powrót do przeglądania aktualności