Tutaj jesteś: strona główna / Aktualności

Aktualności

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że mieszkańcy Spółdzielni nie mogą składać wniosków o dopłatę do ciepła.

Zgodnie w z ustawą z dnia 15 września 2022 roku (Dz.U. poz. 1967) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska (Dz.U. poz. 1975), to Spółdzielnia Mieszkaniowa składa oświadczenie do wytwórcy ciepła. 

Na tej podstawie wytwórca ciepła wystąpi do Burmistrza Miasta Sejny o rekompensatę do ceny wytworzenia ciepła. Całość uzyskanej rekompensaty zostanie rozliczona ze Spółdzielnią na zasadach określonych w w/w ustawie.

Bliższych informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni.

                                                               Zarząd SM

Powrót do przeglądania aktualności