ROZSTRZYGNIĘCIE PROCEDUR PRZETARGOWYCH

Informacja o rozstrzygnięciu ogłoszonych przetargów nieograniczonych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach.

Komisja przetargowa wyłoniła wykonawców następujących inwestycji: 

1. „Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla i rozbiórkę wiaty przy ul. Wojska Polskiego” – Przedsiębiorstwo Budowlano Inwestycyjne „EURO CIEPŁO” Ryszard Makowski, Daniłowce 20, 16-506 Giby;

2. „Remont ściany szczytowej w budynku przy ul. Wojska Polskiego 19B” – Prace Budowlano – Remontowe „BRANDO” Sławomir Stankiewicz ul.A.Patli 2, 16-400 Suwałki;

3. „Remont ściany szczytowej w budynku przy ul. Wojska Polskiego 21″ – Prace Budowlano – Remontowe „BRANDO” Sławomir Stankiewicz ul.A.Patli 2, 16-400 Suwałki;

4. „Termomodernizacja budynku wielolokalowego mieszkalno – usługowego przy ul. Zawadzkiego 12″ – Zakład Budowlano – Remontowe „PAŁMAT” Mirosław Truchan ul. Korczaka 4/19,  16-400 Suwałki.

           Zarząd

Scroll to Top