OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA USŁUGĘ WYKONANIA POKRYCIA DACHOWEGO

Składanie ofert do dnia 29.03.2024r.

 1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach przy ul. Wojska Polskiego 60A
 2. Forma przetargu: przetarg nieograniczony.
 3. Przedmiot zamówienia: Mocowanie konstrukcji drewnianej o pow. ok. 585mkw., przykręcenie blachy trapezowej firmy Pruszyński T-18DR RAL8017 (połysk), wykonanie obróbek blacharskich z blachy płaskiej Pruszyński (połysk) oraz rynien i rur spustowych.
 4. Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2024r.
 5. Zakres robót:
  1. Podpisanie stosownej umowy na wykonanie zadania;
  2. Przejęcie terenu inwestycji od zamawiającego;
  3. Wykonanie robót zgodnie z ofertą i sztuką;
  4. Zgłoszenie inwestorowi zakończenia robót;
  5. Przekazanie wykonanych robót i terenu.
 6. Oferta powinna zawierać: Wartość robót wraz z kalkulacją, końcową cenę netto i brutto (z 8% VAT) za całość robót (materiał + robocizna) i w przeliczeniu za m2 .
 7. Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną/właściciela firmy należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Usługa wykonania pokrycia dachowego z blachy na ciągu zespołu garażowego G3 przy ul. Wojska Polskiego 19 w Sejnach” w biurze spółdzielni do dnia 29 marca 2024r. w godz. 7.00-14.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 marca 2024r. o godz. 14.30.

8. Przed złożeniem oferty zalecana jest wizja lokalna i pomiary z natury.

Szczegółowych informacji udziela Prezes Zarządu – Tel. 693140100.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Oferty nie będą zwracane.

ORAZ

 1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach przy ul. Wojska Polskiego 60A
 2. Forma przetargu: przetarg nieograniczony.
 3. Przedmiot zamówienia: Mocowanie konstrukcji drewnianej o pow. ok. 534mkw., przykręcenie blachy trapezowej firmy Pruszyński T-18DR RAL8017 (połysk), wykonanie obróbek blacharskich z blachy płaskiej Pruszyński (połysk) oraz rynien i rur spustowych.
 4. Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2024r.
 5. Zakres robót:
  1. Podpisanie stosownej umowy na wykonanie zadania;
  2. Przejęcie terenu inwestycji od zamawiającego;
  3. Wykonanie robót zgodnie z ofertą i sztuką;
  4. Zgłoszenie inwestorowi zakończenia robót;
  5. Przekazanie wykonanych robót i terenu.
 6. Oferta powinna zawierać: Wartość robót wraz z kalkulacją, końcową cenę netto i brutto (z 8% VAT) za całość robót (materiał + robocizna) i w przeliczeniu za m2 .
 7. Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną/właściciela firmy należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Usługa wykonania pokrycia dachowego z blachy na ciągu zespołu garażowego G4 przy ul. Wojska Polskiego 19 w Sejnach” w biurze spółdzielni do dnia 29 marca 2024r. w godz. 7.00-14.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 marca 2024r. o godz. 14.30.

8. Przed złożeniem oferty zalecana jest wizja lokalna i pomiary z natury.

Szczegółowych informacji udziela Prezes Zarządu – Tel. 693140100.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Oferty nie będą zwracane.

Sejny, 15.03.2024r. Zarząd

Scroll to Top