Rys historyczny

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach

Zebranie Członków Założycieli odbyło się w dniu 26 maja 1967 roku. Obecnych było 30 założycieli, z których nadal zamieszkują w zasobach spółdzielczych 3 osoby.

Na Zebraniu Założycielskim zatwierdzono pierwszy Statut, nadano nazwę Spółdzielnia Mieszkaniowa “MARYCHA” w Sejnach oraz wybrano władze nowo powstałej Spółdzielni w składzie:

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej “MARYCHA” w Sejnach:
 • PONGANIS Józef Henryk
 • KIEWLAK Piotr
 • PASZKIEWICZ Zenon
 • PIELECKI Józef
 • ALEKSANDROWICZ Adolfa
 • ŻYCZKOWSKI Aleksander
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “MARYCHA” w Sejnach:
 • ŻUR Kazimierz
 • LUTO Marian
 • WOWAK Józef

Wniosek do Sądu Powiatowego Wdział Cywilny w Suwałkach o zarejestrowanie Statutu oraz wpis do Rejestru złożono w dniu 23 października 1967 roku.

Sąd Powiatowy w Suwałkach Wydział Cywilny w osobie Sędziego Henryka ŻEBROWSKIEGO na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 października 1967 roku postanowił zarejestrować Spółdzielnię Mieszkaniową “MARYCHA” w Sejnach oraz wpisać ją do Rejestru pod poz. Rs.V-143.

W dniu 8 maja 1970 roku uzupełniono skład Zarządu o Witolda MISZKIELA, powierzając jednocześnie Józefowi WOWAKOWI funkcję Głównego Księgowego.

Kolejne zmiany w składzie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej “MARYCHA” w Sejnach nastąpiły w dniu 15 marca 1972 roku. Z pracy w Zarządzie zrezygnowali Kazimierz ŻUR – dotychczasowy Prezes oraz Witold MISZKIEL. Rada Nadzorcza powołała w ich miejsce Mariana AURONA oraz Stanisława SYGUTA na Prezesa Zarządu.

W dniu 30 maja 1973 roku, po rezygnacji z pracy w Zarządzie Mariana LUTO oraz Stanisława SYGUTA, Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Jana NAMIOTKO oraz Waldemara STEFFKA, powierzając jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej “MARYCHA” w Sejnach Marianowi AURONOWI, którą to funkcję pełnił przez 33 lata, tj. do czerwca 2006 roku.

W latach 1974 – 2006 Zarząd współtworzyli ponadto: Zuzanna Bednarska – Główna Księgoway (1974 -1980), Andrzej Ciborowski – Członek Zarządu (1978-1980 i 1999-2006), Aniela Glińska – Główna Księgowa/Z-ca Prezesa d/s ekonomicznych (1980-1999), Lech Tadeusz Miszkiel – Z-ca Prezesa d/s gospodarki zasobami mieszkaniowymi (1988-1990), Danuta Klimasara – Członek Zarządu (1991 – 2006).

W 1979 roku Walne Zgromadzenie Członków podjęło Uchwałę Nr 3/79 z dnia 26 kwietnia 1979 roku zmieniającą nazwę Spółdzielni, usuwając człon “Marycha”. Od tego czasu nosimy nazwę – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach.

Pierwszy budynek o 30 mieszkaniach z kotłownią w podpiwniczeniu został oddany do użytku 5 lat po założeniu Spółdzielni, tj. w marcu 1972 roku. Kolejny budynek o 25 mieszkaniach oddano do użytku w kwietniu 1974 roku. Później nastąpiła 4 letnia przerwa i dopiero w listopadzie 1978 roku następnych 40 mieszkańców mogło cieszyć się odbiorem kluczy do nowych mieszkań. Do roku 1987 powstało jeszcze 6 finansowanych z kredytu bankowego budynków o 273 mieszkaniach, kotłownia osiedlowa przy ul. Konarskiego 15 i budynek administracyjny – tworząc osiedle Konarskiego I. W latach 1987 – 1988 Spółdzielnia zrealizowała 3 budynki wielorodzinne z 84 mieszkaniami, zasilane z kotłowni Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Dalsze zamierzenia inwestycyjne ograniczał brak zapewnienia dostaw energii cieplnej. Wybudowana w 1989 roku kotłownia osiedlowa przy ul. Zawadzkiego 12 pozwoliła na uzyskanie efektu rzeczowego w postaci kolejnych 7 budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych (215 mieszkań i 12 lokali użytkowych) na osiedlu Konarskiego II.

W 1992 r. Spółdzielnia przejęła po zlikwidowanym PGR 2 budynki mieszkalne /48 mieszkań/ wraz z przynależnymi garażami i kotłownią osiedlową. Na pozyskanym gruncie osiedla Południe w latach 1994 – 1998 wzniesione zostały jeszcze dwa budynki (75 mieszkań i 1 lokal użytkowy).

W 2006 roku, wobec rezygnacji dotychczasowego Zarządu, Rada Nadzorcza wyłoniła w drodze konkursu Prezesa Zarządu Franciszka RADZIEWICZA i powołała na członków Zarządu: Mariana Romualda KONCEWICZA oraz Andrzeja CIBOROWSKIEGO, którego (po jego odejściu na emeryturę) zastąpił w 2009 roku Grzegorz RADZEWICZ. Po ustąpieniu ze względu na stan zdrowia Franciszka Radziewicza w 2013 roku Prezesem Zarządu został Pan Marek ZUBRZYŃSKI, który pełnił funkcję do 2023 roku.

Wraz z początkiem 2024 roku, funkcję Prezesa Zarządu objął Andrzej Sowul, wyłoniony wcześniej w drodze konkursu.

Obecnie nasza Spółdzielnia zrzesza 593 Członków i posiada:

 • 789 mieszkań o powierzchni użytkowej 41 658,4 m²,
 • 17 lokali użytkowych o powierzchni użytkowej 1 949,4 m²,
 • 82 garaże o powierzchni użytkowej 1 413,8 m²,
 • budynek administracyjny i użytkowy,
 • 3 kotłownie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach zajmuje 1/50 powierzchni Miasta Sejny, a w zasobach spółdzielczych zamieszkuje około 1.800 mieszkańców, co stanowi ponad 30% wszystkich mieszkańców Sejn.

Scroll to Top