Tutaj jesteś: strona główna / Aktualności

Aktualności

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że Rada Miasta Sejny na swoim posiedzeniu w dniu 02.08.2016r.

nie wyraziła zgody na dokonanie przez Burmistrza Miasta Sejny zamiany nieruchomości stanowiących własność miasta, na nieruchomości Spółdzielni Mieszakniowej.

Chodzi konkretnie o zamianę drogi, która prowadzi m.in. do nowo budowanego bydynku mieszkalnego i w planach miasta ujęta jest jako ulica miejska, na działki, na których Spółdzielnia mogłaby w przyszłości wybudować budynki mieszkalne.

                                                                                                                                        Zarząd

Powrót do przeglądania aktualności