Tutaj jesteś: strona główna / Aktualności

Aktualności

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w formie głosowania na piśmie w dnu 29 września 2020 roku.

Mając na uwadze wspólne bezpieczeństwo, obowiązujący stan epidemii oraz zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2 COVID-19,a także obostrzenia wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zwołanie oraz przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w roku 2020 w dotychczasowym trybie nie jest możliwe.

W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej postanowił na podstawie art 15 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zarządzić i przeprowadzić podjęcie na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni. Podjęcie uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni jest bezwzględnie konieczne ze względu na obowiązek zatwierdzenia sprawozdań za rok 2019 w terminie do dnia 30.09.2020 r. oraz złożenia sprawozdań Spółdzielni w Sądzie Rejestrowym.

Ponadto informujemy , iż zgodnie z art. 36 § 12 ustawy Prawo spółdzielcze głosowanie w stanie pandemii w trybie określonym w art. 36 § 9—11 ustawy Prawo spółdzielcze może być przeprowadzone niezależnie od postanowień statutu spółdzielni.

Uchwały i dokumenty do zapoznania się

Zawiadomienie o WZCz w dniu 29.09.2020r (rozmiar: 577kB)

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019r wraz ze sprawozdaniem (rozmiar: 8MB)

Zatwierdzenie sprawozd. z działalności Zarządu SM w 2019r wraz ze sprawozdaniem (rozmiar: 2MB)

Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu SM (rozmiar: 252kB)

Podział nadwyżki bilansowej za 2019r. (rozmiar: 297kB)

Zatwierdzenie sprawozdania RN za 2019 wraz ze sprawozdaniem (rozmiar: 1209kB)

Wysokość zobowiązań Spółdzielni (rozmiar: 295kB)

Kierunki działalności SM w latach 2021 - 2025 (rozmiar: 324kB)

Zmiany do statu SM wraz z informacją (rozmiar: 1335kB)

Wzór pełnomocnictwa - 2020 (rozmiar: 322kB)

                                                                                Zarząd SM

Powrót do przeglądania aktualności